Author Details

Lichtner, Jakob, Chair of Banking and Finance, School of Economics, Chemnitz University, Chemnitz, Germany, Germany